VỀ CHÚNG TÔI

Sau năm 1945, ngành sản xuất công nghiệp phát triển mạnh mẽ tại Nhật Bản, nhất là ngành công nghiệp nặng như luyện kim. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực, ý chí mạnh mẽ trong việc xây dựng đất nước, đã thúc đẩy sự vươn mình của nền kinh tế hàng đầu Châu Á. Tập đoàn Honda Metal Industries cũng được thành lập và phát triển trong khoảng thời gian này.

Trải qua gần 70 năm phát triển trên khắp thế giới, Honda Metal Industries đã xây dựng được hệ thống nhà máy rộng khắp, trong đó Việt Nam được chọn là nơi xây dựng nhà máy thứ 6 của Honda với quy mô hơn 40,000 mét vuông.

Nhà máy Honda tại Việt Nam là liên doanh giữa tập đoàn Honda Metal Industries Nhật Bản và tập đoàn Long Vân. Chính sự cương trực, ngay thẳng và kinh nghiệm nhiều năm phân phối nhôm Nhật tại Việt Nam là cách mà Long Vân gây ấn tượng, thuyết phục để dòng nhôm Nhật Bản cao cấp Hondalex có mặt tại thị trường Việt Nam năm 2005.

Giám đốc nhà máy Hondalex Việt Nam
SHIGERU HASEBE

SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Thiết kế, chế tạo khuôn, đùn ép thanh nhôm định hình Nhật Bản chất lượng cao

Thanh nhôm định hình Hondalex được sản xuất bằng phương pháp đùn ép qua khuôn, áp dụng công nghệ xử lý bề mặt JIS H8601 (lớp Oxit nhôm), JIS H8602 (lớp Tuyakeshi). Nguyên liệu được sử dụng được nhập hoàn toàn từ Úc, Qatar đảm bảo nhôm thành phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất.

CÔNG NGHỆ

Nhà máy Hondalex Việt Nam sử dụng công nghệ tự động 100% từ Nhật Bản, vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS H4100, tương đương ASTM B211M của Mỹ.

Nhà máy sử dụng những công nghệ, quy trình thân thiện môi trường, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Những thanh nhôm có khả năng tái chế, được nhà máy sản xuất trong những năm qua, nhằm ngăn chặn nguồn nguyên liệu đang dần cạn kiệt, tránh sự lãng phí, góp phần làm cho môi trường xanh hơn. Hondalex sử dụng công nghệ kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản JIS H4100 tương đương với ASTM B211M theo tiêu chuẩn Mỹ, cùng với tiêu chuẩn về môi trường ISO 14001:2004 để sản xuất thanh nhôm định hình thân thiện môi trường.

GIẤY CHỨNG NHẬN

VỀ CHÚNG TÔI

Sau năm 1945, ngành sản xuất công nghiệp phát triển mạnh mẽ tại Nhật Bản, nhất là ngành công nghiệp nặng như luyện kim. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực, ý chí mạnh mẽ trong việc xây dựng đất nước, đã thúc đẩy sự vươn mình của nền kinh tế hàng đầu Châu Á. Tập đoàn Honda Metal Industries cũng được thành lập và phát triển trong khoảng thời gian này.

Trải qua gần 70 năm phát triển trên khắp thế giới, Honda Metal Industries đã xây dựng được hệ thống nhà máy rộng khắp, trong đó Việt Nam được chọn là nơi xây dựng nhà máy thứ 6 của Honda với quy mô hơn 40,000 mét vuông.

Nhà máy Honda tại Việt Nam là liên doanh giữa tập đoàn Honda Metal Industries Nhật Bản và tập đoàn Long Vân. Chính sự cương trực, ngay thẳng và kinh nghiệm nhiều năm phân phối nhôm Nhật tại Việt Nam là cách mà Long Vân gây ấn tượng, thuyết phục để dòng nhôm Nhật Bản cao cấp Hondalex có mặt tại thị trường Việt Nam năm 2005.

Giám đốc nhà máy Hondalex Việt Nam
SHIGERU HASEBE

SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Thiết kế, chế tạo khuôn, đùn ép thanh nhôm định hình Nhật Bản chất lượng cao

Thanh nhôm định hình Hondalex được sản xuất bằng phương pháp đùn ép qua khuôn, áp dụng công nghệ xử lý bề mặt JIS H8601 (lớp Oxit nhôm), JIS H8602 (lớp Tuyakeshi). Nguyên liệu được sử dụng được nhập hoàn toàn từ Úc, Qatar đảm bảo nhôm thành phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất.

CÔNG NGHỆ

Nhà máy Hondalex Việt Nam sử dụng công nghệ tự động 100% từ Nhật Bản, vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS H4100, tương đương ASTM B211M của Mỹ.

Nhà máy sử dụng những công nghệ, quy trình thân thiện môi trường, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Những thanh nhôm có khả năng tái chế, được nhà máy sản xuất trong những năm qua, nhằm ngăn chặn nguồn nguyên liệu đang dần cạn kiệt, tránh sự lãng phí, góp phần làm cho môi trường xanh hơn. Hondalex sử dụng công nghệ kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản JIS H4100 tương đương với ASTM B211M theo tiêu chuẩn Mỹ, cùng với tiêu chuẩn về môi trường ISO 14001:2004 để sản xuất thanh nhôm định hình thân thiện môi trường.

GIẤY CHỨNG NHẬN

VỀ CHÚNG TÔI

Sau năm 1945, ngành sản xuất công nghiệp phát triển mạnh mẽ tại Nhật Bản, nhất là ngành công nghiệp nặng như luyện kim. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực, ý chí mạnh mẽ trong việc xây dựng đất nước, đã thúc đẩy sự vươn mình của nền kinh tế hàng đầu Châu Á. Tập đoàn Honda Metal Industries cũng được thành lập và phát triển trong khoảng thời gian này.

Trải qua gần 70 năm phát triển trên khắp thế giới, Honda Metal Industries đã xây dựng được hệ thống nhà máy rộng khắp, trong đó Việt Nam được chọn là nơi xây dựng nhà máy thứ 6 của Honda với quy mô hơn 40,000 mét vuông.

Nhà máy Honda tại Việt Nam là liên doanh giữa tập đoàn Honda Metal Industries Nhật Bản và tập đoàn Long Vân. Chính sự cương trực, ngay thẳng và kinh nghiệm nhiều năm phân phối nhôm Nhật tại Việt Nam là cách mà Long Vân gây ấn tượng, thuyết phục để dòng nhôm Nhật Bản cao cấp Hondalex có mặt tại thị trường Việt Nam năm 2005.

Giám đốc nhà máy Hondalex Việt Nam
SHIGERU HASEBE

SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Thiết kế, chế tạo khuôn, đùn ép thanh nhôm định hình Nhật Bản chất lượng cao

Thanh nhôm định hình Hondalex được sản xuất bằng phương pháp đùn ép qua khuôn, áp dụng công nghệ xử lý bề mặt JIS H8601 (lớp Oxit nhôm), JIS H8602 (lớp Tuyakeshi). Nguyên liệu được sử dụng được nhập hoàn toàn từ Úc, Qatar đảm bảo nhôm thành phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất.

CÔNG NGHỆ

Nhà máy Hondalex Việt Nam sử dụng công nghệ tự động 100% từ Nhật Bản, vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS H4100, tương đương ASTM B211M của Mỹ.

Nhà máy sử dụng những công nghệ, quy trình thân thiện môi trường, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Những thanh nhôm có khả năng tái chế, được nhà máy sản xuất trong những năm qua, nhằm ngăn chặn nguồn nguyên liệu đang dần cạn kiệt, tránh sự lãng phí, góp phần làm cho môi trường xanh hơn. Hondalex sử dụng công nghệ kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản JIS H4100 tương đương với ASTM B211M theo tiêu chuẩn Mỹ, cùng với tiêu chuẩn về môi trường ISO 14001:2004 để sản xuất thanh nhôm định hình thân thiện môi trường.

GIẤY CHỨNG NHẬN